ZEMNÍ PRÁCE
- kompletní výkopové práce 
- terénní úpravy
- demoliční práce
- příprava pro komunikace a zpevněné plochy
- rekultivace pozemnků
- odvoz suti a zeminy
- přesun materíálu

ZEMNÍ PRÁCE - TERÉNNÍ ÚPRAVY

<< 1 | 2 | 3

VÝKOPOVÉ PRÁCE