ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
- příprava pro základové desky
- základové desky pro RD domy, haly, garáže a jiné stavby
- opěrné zdi

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

OPĚRNÉ ZDI